FUNDACJA N.S.J. - RODZINA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO CO UMOŻLIWIA PRZEKAZANIE NA JEJ KONTO 1% PODATKU.
NR KRS: 0000323481Numer Konta Bankowego: PEKAO S.A 68124031451111001022833867

Klub Seniora otworzył swoje podwoje!

Niedawno pojawiła się na naszej stronie informacja o powstającym przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego Klubie Seniora. Można tę informację przeczytać tutaj.

W sobotę - 2 kwietnia klub został uroczyście otwarty i poświęcony.

To kolejna zrealizowana, dzięki zaangażowaniu naszej Fundacji, inicjatywa niezmordowanego proboszcza - ks. Ryszarda Stanka.

Na inauguracyjnym spotkaniu ks. Proboszcz opowiedział licznie zgromadzonym seniorom skąd wziął się pomysł realizacji takiego dzieła. Wspominał, ze zamierzał rozwijać dzieło pomocy najmłodszym poprzez organizację przyparafialnego punktu przedszkolnego. Wcześniej już dla dzieci w wieku przedszkolnym została zorganizowana świetlica środowiskowa. Opieką przedszkolną miały być otoczone przede wszystkim, choć oczywiście nie tylko, dzieci z rodzin korzystających z pomocy Opieki Społecznej.

Okazało się jednak, że niejednokrotnie rodzice takich dzieci wolą korzystać z pomocy w postaci gotówki.

Natomiast z rozmów z parafianami odwiedzanymi w czasie wizyty kolędowej wyłoniła się potrzeba integracji osób w starszym wieku, nierzadko samotnych, które to osoby chętnie spotykałyby się z podobnymi sobie czy to na organizowanych specjalnie spotkaniach, czy też na indywidualnych pogaduszkach przy kawie.

Te rozmowy stały się dla ks. Proboszcza inspiracją do rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia miejsca spotkań dla seniorów.

Dzięki zaangażowaniu, Fundacji N.S.J. Rodzina pomysł udało się rychło zrealizować.

Na twarzy prezesa Fundacji - Pana Edwarda Madeja wyraźnie było widać radość i satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.
Wierzymy, że efekty dalszej współpracy tych dwóch "Panów" jeszcze niejednokrotnie pozytywnie nas zaskoczą.
Na poświęcenie Klubu przybyło ponad 40 osób.
Na otwarcie zaproszona została Pani Barbara Szczygieł z Niewiadowa.
Program Pani Barbary - literatki amatorki - został zapowiedziany jako liryczny...
...o ile liryką można nazwać przebijające z większości odczytywanych tekstów tęsknoty za fizyczną bliskością płci przeciwnej.
Czego nie dostawało lirycznym tekstom, Pani Barbara dzielnie nadrabiała częstymi zmianami kreacji.
Ku uciesze zebranych wcieliła się nawet w Pana Górala.
Występ przyjęty został jednak z życzliwością, bo któż nie lubi powspominać?
Natomiast znanego nam dobrze Pana Mirka mogliśmy podziwiać w zupełnie innym, pięknym, choć nie znanym z kościoła repertuarze.
Dzięki wyposażeniu klubu w zaawansowane technicznie urządzenia, będzie można korzystać z szeroko dostępnych materiałów audiowizualnych.
Ksiądz Proboszcz prosi o zgłaszanie propozycji jak najlepszego wykorzystania tak pięknie przygotowanych pomieszczeń.
Mogą to być spotkania z ciekawymi ludźmi, występy artystyczne,kursy i szkolenia dla seniorów, wymiana doświadczeń, a także po prostu spotkania przy herbatce i ciasteczku.
Padła już propozycja kursu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się.

Powrót na górę