FUNDACJA N.S.J. - RODZINA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO CO UMOŻLIWIA PRZEKAZANIE NA JEJ KONTO 1% PODATKU.
NR KRS: 0000323481Numer Konta Bankowego: PEKAO S.A 68124031451111001022833867
Sprawozdania za 2015 Rok

Rachunek wyników 2015 r.

Rachunek wyników 2015 r.


Bilans 2015 r.

Bilans 2015 r.


Informacja dodatkowa 2015 r.

Informacja dodatkowa 2015 r.