FUNDACJA N.S.J. - RODZINA JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO CO UMOŻLIWIA PRZEKAZANIE NA JEJ KONTO 1% PODATKU.
NR KRS: 0000323481Numer Konta Bankowego: PEKAO S.A 68124031451111001022833867
Sprawozdania za 2009 Rok
  1. Sprawozdanie za rok 2009 r.
  2. Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2009r.