FUNDACJA „N.S.J. - RODZINA”  
KRS: 0000323481  
PEKAO S.A 68124031451111001022833867  

Fundacja N.S.J. - Rodzina została założona w 2008 r. Działalność Fundacji, która powstała przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim, związana jest głównie z działaniami i inicjatywami charytatywnymi. Za sprawą założyciela Fundacji (ks. Ryszarda Stanka, proboszcza tutejszej parafii) dokonano wyboru organów fundacji i niezbędnych czynności formalno-prawnych jak również określono zakres podejmowanych działań.

W listopadzie 2009 r. Fundacja N.S.J. - Rodzina została formalnie włączona do listy organizacji pożytku publicznego. W efekcie, wszyscy zainteresowani podatnicy mogą wesprzeć działania Fundacji przekazując 1% przy rozliczeniu podatku dochodowego, na konto naszej Fundacji.

Powrót na górę